Regisztráció
Jelentkezés adatlap adatainak átemelésével
Név
Születési adatok
Elérhetőségek
Lakcím

Végzettség
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!

Nyelvtudás

Munkatapasztalatok

Ajánló
Pozícióval kapcsolatos információk
A munkába állás várható időpontjának megadása kötelező!
Fájl feltöltés
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Jelszó megadása
Adatkezelési nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

állásajánlatra jelentkezők részére

 

  1. Adatkezelő(k)

A Biggeorge Holding, amely az alábbi társaságokat foglalja magában:

–             Biggeorge Property Nyrt.

–             BN Ingatlanfejlesztő Zrt.

–             BG Finance Zrt.

–             BG Magyarország Lízing Zrt.

–             Biggeorge Alapkezelő Zrt.

–             BG Risk Kft

–             Otthon Centrum Franchising Kft.

–             Az Otthon Centrum Solutions Kft.

–             Benks Kft.

–             HC Központ Kft.

–             I-mobile Telecom Kft.

–             Emerald Residence Managment Kft.

–            UrbanRent Holding Zrt. 

–             8G Energy Solutions Zrt. 

–             8G Energy Consulting Kft. 

–             8G Energy Holding Zrt. 

–           PS Béta Kft. 

 

  1. Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, kezelt adatok köre
Adatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartamaKezelt adatok körehozzáférésre jogosultak
Biggeorge Holdinghoz tartozó társaság által ajánlott pozíció betöltése– az érintett hozzájárulása


– az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik szerződő fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

a pozíció betöltéséről szóló döntésiga jelentkezés során az érintett által megadott önéletrajzi adatokA Biggeorge Holding HR feladatait ellátó személyek és a Biggeorge Holding azon társasága, aki az adott pozícióra a keresést végzi
későbbi állásajánlatokkal kapcsolatos megkeresésAz érintett önkéntes hozzájárulásaA hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a jelentkezés beküldésétől számított 3 évig.a jelentkezés során az érintett által megadott önéletrajzi adatokA Biggeorge Holding HR feladatait ellátó személyek és a Biggeorge Holding azon társasága, aki az adott pozícióra a keresést végzi
  1. Az Érintett jogai

Az Érintett bármikor jogosult kérelmezni a Biggeorge Holdingtól a rá vonatkozó személyes adatokról való tájékoztatást, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.

Az Érintett jogosult arra, hogy a Biggeorge Holding részére adott adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja, amely azonban nem érinti a korábbi, a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

A Biggeorge Holding a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

  1. Jogorvoslat

Az Érintett bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti a Biggeorge Holdingot az HR@biggeorge.hu email címen vagy a  +36 1 225 2525 telefonszámon.

 

A látogató az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

állásajánlatra jelentkezők részére

  1. Adatkezelő(k)

A Biggeorge Holding, amely az alábbi társaságokat foglalja magában:

–             Biggeorge Property Nyrt.

–             BN Ingatlanfejlesztő Zrt.

–             BG Finance Zrt.

–             BG Magyarország Lízing Zrt.

–             Biggeorge Alapkezelő Zrt.

–             BG Risk Kft

–             Otthon Centrum Franchising Kft.

–             Az Otthon Centrum Solutions Kft.

–             Benks Kft.

–             HC Központ Kft.

–             I-mobile Telecom Kft.

–             Emerald Residence Managment Kft.

–             UrbanRent Holding Zrt. 

–             8G Energy Solutions Zrt. 

–             8G Energy Consulting Kft. 

–             8G Energy Holding Zrt. 

–             PS Béta Kft.  

 

  1. Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, kezelt adatok köre
Adatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartamaKezelt adatok körehozzáférésre jogosultak
Biggeorge Holdinghoz tartozó társaság által ajánlott pozíció betöltése– az érintett hozzájárulása


– az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik szerződő fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

a pozíció betöltéséről szóló döntésiga jelentkezés során az érintett által megadott önéletrajzi adatokA Biggeorge Holding HR feladatait ellátó személyek és a Biggeorge Holding azon társasága, aki az adott pozícióra a keresést végzi
későbbi állásajánlatokkal kapcsolatos megkeresésAz érintett önkéntes hozzájárulásaA hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a jelentkezés beküldésétől számított 3 évig.a jelentkezés során az érintett által megadott önéletrajzi adatokA Biggeorge Holding HR feladatait ellátó személyek és a Biggeorge Holding azon társasága, aki az adott pozícióra a keresést végzi
  1. Az Érintett jogai

Az Érintett bármikor jogosult kérelmezni a Biggeorge Holdingtól a rá vonatkozó személyes adatokról való tájékoztatást, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.

Az Érintett jogosult arra, hogy a Biggeorge Holding részére adott adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja, amely azonban nem érinti a korábbi, a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

A Biggeorge Holding a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

  1. Jogorvoslat

Az Érintett bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti a Biggeorge Holdingot az HR@biggeorge.hu email címen vagy a  +36 1 225 2525 telefonszámon.

 

A látogató az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu